ACTIVITATS 3r Trimestre
 1. Explica  per què i a on sorgeix el nacionalisme musical i què és el que pretén.
 2. Explica les característiques generals de la música Nacionalista.
 3. Explica el nacionalisme musical en els diferents països.
 4. Explica l’origen i les característiques musicals del nacionalisme espanyol. 
 5. Quins són els compositors ncaionalistes espanyols més importants. Di alguna cosa de cada un d’ells
 6. Explica què és un sarsuela i les seues característiques. Anomena els autors més importants i les seues obres més significatives.


Activitats 2n Trimestre

1.Explica com era la societat al Romanticisme
2.Explica quines son les característiques musicals de la música romàntica.
3.El Romanticisme espectacular: Poema simfònic i suite de Ballet
4.El Lied Romàntic.
5.El Piano Romàntic
6.Els compositors més importants del romanticisme.

ACTIVITATS 1a Avaluació

 1. Explica com era la societat al classicisme.
 2. Explica les característiques de l’art i la música al Classicisme.
 3. Quin són els instruments més importants del Classicisme? Quin paper té cadascú?
 4. Explica les diferències entre l’òpera barroca i la clàssica.
 5. La forma Sonata i la simfonia.
 6. Explica quins són els compositors més importants del classicisme i per què?
 7. Què és la música de cambra? Quin paper juga en la societat del classicisme?