ACTIVITATS 1a Avaluació

  1. Explica com era la societat al classicisme.
  2. Explica les característiques de l’art i la música al Classicisme.
  3. Quin són els instruments més importants del Classicisme? Quin paper té cadascú?
  4. Explica les diferències entre l’òpera barroca i la clàssica.
  5. La forma Sonata i la simfonia.
  6. Explica quins són els compositors més importants del classicisme i per què?
  7. Què és la música de cambra? Quin paper juga en la societat del classicisme? 

Activitats 3a Avaluació

1.      Explica les característiques musicals de la música nacionalista.
2.      Per què sorgeix la música nacionalista i en quins països.
3.      Explica quins són els compositors més importants del nacionalisme musical.
4.      Explica les característiques del Nacionalisme Musical Espanyol.
5.      Quins són els compositors més importants del Nacionalisme musical espanyol.
6.      Explica què és un sarsuela. Anomena alguns dels autors més importants.